Neler Oluyor Hayatta?

Ne de çok laf var sarf edilecek değil mi? "Her iki taraf" için de demek istiyorum ama hangi iki taraf, neyin farklılığından ortaya çıkmış taraflar bunlar; bunu da düşünmeden edemiyorum. Hatta, ne yazık ki, ikiden fazla taraf var şu kısacık ömrümüze sığdırdığımız, küçücük kafalarımızla yarattığımız. C. R. Darwin diye bir adam vardı, bilir misin, hatırlar … Continue reading Neler Oluyor Hayatta?

Avrupa’da Şehir, Orta Sınıf ve Bizim Yörükler

Şehir sosyolojisi; tarım topraklarının hızla azal-masına ve “köylü” nüfu-sunun tamamen ortadan kalkma tehlikesi yaşama-sına rağmen; şehir hayatının bütünüyle değişim içinde olduğu günümüzde bile gereken önemi göremiyor. Sosyologlar için, sosyolo-jinin ve günlük yaşamın en temel kavramlarından biri olarak kabul edilse de ne medyadan  ne de hükümetlerden destek göremiyor. Ancak Belçikalı bir tarihçi var ki; “şehir sosyolojisi” … Continue reading Avrupa’da Şehir, Orta Sınıf ve Bizim Yörükler