Kadın Sünneti Hakkında

Kadın sünneti özellikle Afrika’da ve çoğunlukla islam ülkelerinde görülen cerrahi bir uygulamadır. Bu ritüel, kadın cinsel organının bir bölümünün bazen de tamamımın kesilmesini ve klitorisin kesinlikle alınmasını içerir. Dini temellere dayandırılan bu uygulama hem Birleşmiş Milletler hem de gelişmiş(?) ülkeler tarafından kınanmış, aksi önerilmiş ve neredeyse yasaklama boyutuna getirilmiştir. Dünya Sağlık Örgütü de bu uygulamayı … Continue reading Kadın Sünneti Hakkında

Different Types of Societies and Their Major Characteristics

To begin with, society is groups of people who live in a certain domain and behave according to existing culture and morality. Culture and morality differ in terms of different parts of a society and different types of societies as well. The types have already been shaped by anthropologists and sociologists in history but there … Continue reading Different Types of Societies and Their Major Characteristics