The Decline of Men’s Prior Role: Breadwinning

Society creates its own dynamics thanks to social institutions such as education, work life and of course family where they all start. From the birth to the death, from the parents to the friends; society gives certain roles to individuals both men and women, and makes them what it needs. Roles of women and men … Continue reading The Decline of Men’s Prior Role: Breadwinning

1 dakikada İnsanlık Tarihi/ The History of Mankind in one Minute

İnsanlık tarihi: İnsanlık tarihi, çalmaya değer eşyası olan insanların cesetleriyle doludur: Hayvanlar, su, parlak şeyler, verimli topraklar, baharatlar... İş, dudak ısırtan her şeye sahip bir kıtaya geldiğinde: Fildişi, bakır, pamuk, kauçuk, odun, teneke, altın, elmas ve insanlar. Ucuz enerji olarak, köleler eşsizdi. Daha az sorun çıkaran yeni bir enerji kaynağı keşfedildiğinde ise, yeni bir dönem başladı. İnsan nüfusu 5'e katlandı ve daha … Continue reading 1 dakikada İnsanlık Tarihi/ The History of Mankind in one Minute

Common Sense vs. Sociological Knowledge

Sociology is a science which includes basically observation and objectivity to understand society, culture and social institutions. Besides, common sense also comes from society and culture. However these two terms are different from each other in terms of reliability and accuracy. In a basic explanation, their difference is only accuracy because sociology is a science … Continue reading Common Sense vs. Sociological Knowledge

Kadın Sünneti Hakkında

Kadın sünneti özellikle Afrika’da ve çoğunlukla islam ülkelerinde görülen cerrahi bir uygulamadır. Bu ritüel, kadın cinsel organının bir bölümünün bazen de tamamımın kesilmesini ve klitorisin kesinlikle alınmasını içerir. Dini temellere dayandırılan bu uygulama hem Birleşmiş Milletler hem de gelişmiş(?) ülkeler tarafından kınanmış, aksi önerilmiş ve neredeyse yasaklama boyutuna getirilmiştir. Dünya Sağlık Örgütü de bu uygulamayı … Continue reading Kadın Sünneti Hakkında

Avrupa’da Şehir, Orta Sınıf ve Bizim Yörükler

Şehir sosyolojisi; tarım topraklarının hızla azal-masına ve “köylü” nüfu-sunun tamamen ortadan kalkma tehlikesi yaşama-sına rağmen; şehir hayatının bütünüyle değişim içinde olduğu günümüzde bile gereken önemi göremiyor. Sosyologlar için, sosyolo-jinin ve günlük yaşamın en temel kavramlarından biri olarak kabul edilse de ne medyadan  ne de hükümetlerden destek göremiyor. Ancak Belçikalı bir tarihçi var ki; “şehir sosyolojisi” … Continue reading Avrupa’da Şehir, Orta Sınıf ve Bizim Yörükler

If Sartre, Nietzsche and Kant Had Lived Contemporaneously

(Assume that J. P. Sartre, F. W. Nietzsche and I. Kant had lived at the same time. How would it be like?) (Sartre and Nietzsche are talking; they are under arrest. They are being kept in a German headquarter somewhere between Germany and France. The year is 1942.) Sartre:  So you see, we have very … Continue reading If Sartre, Nietzsche and Kant Had Lived Contemporaneously

The Orientation to Work and Leisure in Turkish Society From The Sample of Ankara

SUBJECT OF THE RESEARCH: “What is the orientation to work and leisure in Turkish society from the sample of Ankara?” HYPOTHESES OF THE RESEARCH: 1)      Men compared to women, start working earlier. 2)      The level of job satisfaction is higher in young employees than older ones. 3)      Experiences at work do not influence job satisfaction. … Continue reading The Orientation to Work and Leisure in Turkish Society From The Sample of Ankara

Different Types of Societies and Their Major Characteristics

To begin with, society is groups of people who live in a certain domain and behave according to existing culture and morality. Culture and morality differ in terms of different parts of a society and different types of societies as well. The types have already been shaped by anthropologists and sociologists in history but there … Continue reading Different Types of Societies and Their Major Characteristics

What Holds Society Together

Society, you're a crazy breed Hope you're not lonely without me... To begin with society, defined seperately in anthropology, history or such science can be simply defined as a group of people who live in a certain domain and share a common culture. In sociology, society is not only the groups of people with culture, but … Continue reading What Holds Society Together